Kto może skorzystać z konsolidacji?

09 sierpnia
16:15 2016

Celem kredytu konsolidacyjnego jest połączenie kilku pożyczek w jedną, by ułatwić spłatę zadłużenia. By otrzymać taki kredyt, należy jednak spełnić wymagane przez bank warunki, a te potrafią być zbyt dla niektórych zbyt rygorystyczne. Sprawdź, kto ma szanse na kredyt konsolidacyjny.

Kredytobiorca posiadający kilka różnych, nawet niewielkich pożyczek może mieć problemy z ich spłatą. Posiadając np. czynny kredyt gotówkowy, samochodowy i ratalny, warto rozważyć skonsolidowanie całego długu, czyli połączenie tych zobowiązań w jedno z jedną ratę miesięczną.

Kiedy konsolidować kredyty?

Konsolidacji podlegają wszystkie zobowiązania, które nie zostały udzielone na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. Łączyć możemy kredyty hipoteczne, samochodowe, ratalne, debet lub limit w rachunku bieżącym, a także karty kredytowe. Kredyt konsolidacyjny polega na tym, iż bank, który nam go udziela, spłaca poprzednio zaciągnięte zobowiązania nowym kredytem. W ten sposób kredytobiorca zyskuje nowe warunki spłaty, jedną ratę i często dłuższy okres spłaty. W ramach kredytu konsolidacyjnego klient może otrzymać także dodatkową gotówkę, którą może przeznaczyć na dowolny cel, np. na remont mieszkania czy wczasy.

Konsolidacja nie dla każdego

Kredyt konsolidacyjny jest przeznaczony przede wszystkim dla osób zadłużonych, ale niemających zaległości w spłacie. Połączenie kredytów w jeden znacznie obniży ratę miesięczną, a jednocześnie wydłuży okres spłaty, by odciążyć budżet domowy kredytobiorcy.

Na kredyt konsolidacyjny raczej nie mogą liczyć osoby, które posiadają zobowiązania przeterminowane, czyli niespłacane regularnie. Podobnie jest w sytuacji, gdy zadłużenie kredytobiorcy podlega już pod egzekucję komorniczą, na spłatę takich długów żaden bank nie udzieli pożyczki.

Zabezpieczenie kredytu konsolidacyjnego

Pamiętajmy o tym, iż instytucja finansowa zanim udzieli kredytobiorcy konsolidacji zweryfikuje jego zdolność kredytową oraz jego historię kredytową w BIK-u. Dodatkowym warunkiem przyznania kredytu konsolidacyjnego jest wymóg posiadania przez klienta odpowiedniego zabezpieczenia, np. nieruchomości. Zobowiązania konsolidacyjne wiążą się dla banku z większym ryzykiem, stąd żądanie zabezpieczenia.

Decydując się na kredyt konsolidacyjny, kredytobiorca zyskuje zwykle niższą ratę przez wydłużenie okresu spłaty, który pozwala mu wybrnąć z kłopotów finansowych. Jednak tego typu zobowiązanie najczęściej jest ostatecznie droższe niż inne kredyty w banku, wiąże się to z ryzykiem kredytowym.