Posts Tagged ‘standardy’

Częstochowa i europejskie standardy

Częstochowa i europejskie standardy banki konta standardy

    Polskie standardy bankowe w czasach PRL znacznie odbiegały od standardów Wszelkiego europejskich. europejskich jednak musiały funkcjonować i funkcjonowały. Nie da się jednak ukryć, że na zasadach zaścianka europejskiego. Po pamiętnej transformacji polityczno-gospodarczej i wejściu Polski do struktur europejskich również polska bankowość musiał a dostosować się do europejskich standardów. Na przykład konta bankowe musiały zmienić swoją numerację nrb i iban. „Po wstąpieniu polski do struktur unii europejskiej nadzór bankowy podjął decyzję … Czytaj calosc